Συστήματα Αντικεραυνικής Προστασίας

Επενδύστε στην πρόληψη και την προστασία του εξοπλισμού σας.

Η έλλειψη επαρκούς προστασίας έναντι συγκεκριμένων καιρικών φαινομένων (π.χ. κεραυνός), έχει ως αποτέλεσμα στην καλύτερη των περιπτώσεων μια σοβαρή ζημία αλλά μπορεί να φτάσει και στην ολική καταστροφή του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η πολυετής εμπειρία της Electric Services την καθιστούν απόλυτα υπεύθυνη για την κατασκευή των σωστών εξαρτημάτων γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας.