Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις

Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις είναι κρίσιμης σημασίας κι επομένως απαιτούν ένα εξαιρετικό επίπεδο αξιοπιστίας και ανθεκτικότητας των συστημάτων που χρησιμοποιούν.

Η Electric Services έχει την δυνατότητα κατασκευής βιομηχανικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες. Με την πολύχρονη εμπειρία και την μέγιστη εξειδίκευση ενός άριστα καταρτισμένου προσωπικού, εγγυάται τον άρτιο σχεδιασμό και κατασκευή, την σωστή, αποδοτική και οικονομική λειτουργία και το βέλτιστο τεχνικοοικονομικά κόστος υλοποίησης κάθε βιομηχανικής ηλεκτρικής εγκατάστασης που αναλαμβάνει.

  • Συντηρήσεις Υποσταθμών.
  • Αυτοματισμοί σπιτιών.
  • Αυτοματισμοί επαγγελμ. χώρων.
  • Εγκαταστάσεις Μέσης και Υψηλής Τάσης.